Beschermd wonen met een bijbehorend zorgtraject.

Cliënten

De Novo biedt zorg, aan mannen gemiddeld vanaf 18 jaar met omvangrijke en complexe problematiek die ernstig vastgelopen zijn in het leven en een nieuw begin willen.

Famillie / Vrienden

Samenwerking met de cliënt en diens netwerk is essentieel. De zorg die wordt geboden is  erg intensief, dichtbij en sluit aan bij de mogelijkheden en krachten.  De naasten worden nauw betrokken.

Verwijzers

Wij bieden zorg voor mensen met een psychosociale, psychiatrische en/of verstandelijke beperking. Voor het verwijzen van uw cliënt kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0592 – 750613.

Wat kunnen we bieden?

Wij bieden alleen de beste zorg

Dagbesteding

Dagbesteding bijvoorbeeld in de vorm van het opknappen van kleine meubelen, repareren van fietsen, het demonteren van onderdelen van CV ketels en computers, schilderen en klussen in en om het huis met eenvoudige huishoudelijke taken.

Ambulante zorg

De Novo biedt ambulante begeleiding aan diens cliënten die zelfstandig wonen. De zorgovereenkomst en het begeleidingsplan biedt richting aan de geboden zorg. De cliënt staat altijd centraal.

Beschermd wonen

Wonen bij De Novo Noord betekend binnen een bescherm leefklimaat een eigen kamer huren en gezamenlijke voorzieningen delen, zoals de badkamer, woonkamer, keuken en wasgelegenheid.

Stichting De Novo

Beilerstraat 205 in Assen

De Novo Noord is een ISO 9001:2015 gecertificeerde zorg onderneming die intensieve begeleiding op alle levensgebieden, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en dagbesteding biedt. De Novo biedt 7 dagen in de week, 24 uur per dag zorg, aan mannen gemiddeld vanaf 18 jaar met omvangrijke en complexe problematiek die ernstig vastgelopen zijn in het leven en een nieuw begin willen. Vanuit een beschermd leefklimaat en met intensieve begeleiding op alle levensgebieden, toezicht, en gedragsregulatie dan wordt er samen met de client en diens netwerk gewerkt aan een stabiel en zinvol leven. Samenwerking met de cliënt en diens netwerk is essentieel. De zorg die wordt geboden is intensief, dichtbij en sluit aan de mogelijkheden en krachten

Stichting De Novo

Het laatste nieuws

Amublant begeleiden

Wat is ambulante begeleiding? Met ambulante begeleiding worden cliënten ondersteund in het dagelijks leven. Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Met de begeleiding…

Onze cliënten aan het woord

Wat vinden onze cliënten?

Het was voor mij niet moeilijk, om de keuze te maken om te werken aan een beter leven. Bedankt De Novo!

Anoniem

Cliënt De Novo

Ik was helemaal vast gelopen, en samen met de hulp van De Novo heb ik nu weer kans op een nieuw begin.

Anoniem

Cliënt De Novo

Ik was op zoek naar een stukje begrip voor mijn ontstaande situatie. Bij De Novo krijg ik veel liefde en heb ik een mooie plek.

Anoniem

Cliënt De Novo

Contact opnemen voor meer informatie