Klachten en meldingen

Klachtenregeling van De Novo Noord

We vinden het fijn dat u ons laat weten dat u een klacht heeft of dat u niet tevreden bent, want dan kunnen we ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Meldingen, afwijkingen, klachten, tekortkomingen worden geregistreerd, behandeld en opgelost, volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 
Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen uw vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing.
Dus blijf niet alleen met uw klacht zitten maar ga met ons in gesprek.
Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor u, maar ook voor anderen.
 
Voor uw klacht kunt u, in eerste instantie, altijd terecht bij je zorgcoördinator. Ook kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon van De Novo Noord, deze kan het volgende voor u doen: luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure; de klacht – eventueel anoniem — registreren en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.
 
U kunt ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wij zijn daarvoor aangesloten bij Klachtenloket Zorg. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht. 
 
Wat gebeurt er met uw klacht
  • Klachten worden binnen 6 weken behandeld en besproken en mag zo nodig met 4 weken verlengd worden.
  • We spreken af hoe we u na het gesprek op de hoogte houden;
  • We proberen samen met u tot een oplossing te komen;
  • Geef De Novo Noord de kans eventuele fouten te herstellen. Dat kan tijd kosten.
 
Klachtenloket Zorg
Bij het Klachtenloket Zorg kunt u gratis terecht voor informatie en advies over je klacht. Ook kunnen zij u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris probeert een klacht tussen u en De Novo Noord op te lossen of te voorkomen. 
 
Klachtenloket Zorg
070-3105392
 
De Geschillencommissie Zorg Algemeen
Is uw klacht dan nog steeds onvoldoende opgelost met De Novo Noord, dan kun u uw klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg Algemeen. 
De klacht kunt u digitaal, via een vragenformulier indienen. Het behandelen van een klacht kost geld, na betaling wordt de klacht in behandeling genomen. 
De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en legt hem voor aan De Novo Noord. Die krijgt een maand de tijd om te reageren, misschien is er dan toch een oplossing mogelijk. Lukt dat niet dan kan het tot een zitting komen. De uitspraak van de commissie is definitief, iedereen moet zich daaraan houden. 
 
De Geschillencommissie Zorg Algemeen:
070-3105380
 
Voor meer informatie zie het uitgebreide Klachten en meldingen reglement.