Over ons

De Novo Noord is een ISO 9001:2015 gecertificeerde zorg onderneming die intensieve begeleiding op alle levensgebieden, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en dagbesteding biedt. De Novo biedt 7 dagen in de week, 24 uur per dag zorg, aan mannen gemiddeld vanaf 18 jaar met omvangrijke en complexe problematiek die ernstig vastgelopen zijn in het leven een nieuw begin willen. Vanuit een beschermd leefklimaat en met intensieve begeleiding op alle levensgebieden, toezicht, gedragsregulatie wordt er samen met de client en diens netwerk gewerkt aan een stabiel en zinvol leven. Samenwerking met de cliënt en dienst netwerk is essentieel. De zorg die wordt geboden is intensief, dichtbij en sluit aan bij de mogelijkheden en krachten.

De Novo Noord heeft een clientenraad geïnstalleerd conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Missie

De Novo Noord is een zorg onderneming voor mensen met een psychosociale, psychiatrische en/of verstandelijke beperking. Samen met onze cliënten werken wij vanuit een beschermd leefklimaat en doormiddel van intensieve begeleiding aan stabilisatie en herstel, samen op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Visie

Elk mens heeft het recht op een zinvol leven. Door aan te sluiten bij de mogelijkheden en krachten begeleiden wij onze cliënten naar stabiliteit en van daaruit naar re-integratie en participatie vermogen. Wij bieden onze cliënten een kans op een nieuw begin. De Novo Noord wil zich ontwikkelen tot een van de samenwerkingspartners voor cliënten en verwijzers in de noordelijke provincies.

Caren

Caren is een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving, waar de cliënt gebruik van kan maken. Caren geeft de cliënt de regie. Het kan een hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat dierbaren of bijvoorbeeld een mentor, op de hoogte zijn van wat er speelt. De cliënt bepaalt zelf wie er uitgenodigd wordt en wat er gedeeld wordt. Binnen de persoonlijke gezondheidsomgeving kan er op een veilige manier gecommuniceerd worden met het zorgnetwerk en kan het dossier ingezien worden inclusief de doelen waaraan gewerkt wordt. Rapportages worden niet gedeeld uit zorg- en veiligheidsoverwegingen binnen Caren. Deze kan de cliënt uiteraard wel opvragen via de zorgmanager. Caren kan geactiveerd worden door op http://denovo.carenzorgt.nl de code in te voeren, die de cliënt ontvangt van de zorgmanager. Pas dan wordt Caren geactiveerd en wordt er informatie gedeeld. Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgmanager.