Ambulante begeleiding

De Novo biedt ambulante begeleiding aan diens cliënten die zelfstandig wonen. De zorgovereenkomst en het begeleidingsplan biedt richting aan de geboden zorg. De client staat centraal. De (hulp)vraag, wensen van de client en diens aanmelder en/ of behandelaar biedt richting gedurende de samenwerking. Cliënten worden ondersteunt in het proces van ontwikkeling, de stappen die hierin worden gemaakt en de eventuele gevolgen hiervan. Het begeleidingsplan wordt eenmaal per kwartaal, maar minimaal 1 maal per jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast in de overeenstemming met de client. Hiervan vindt uiteraard altijd verslaglegging plaats.

De Novo biedt ambulante zorg middels afspraken aan huis, op de locatie en geeft telefonische bereikbaarheid van 7 dagen per week en 24 uur per dag vanaf hoofdlocatie. In geval van “onplanbare zorg” wordt eerst beoordeeld of er sprake is van een spoedsituatie welke eventueel direct door een medewerker van De Novo Noord kan worden opgelost. Indien geen sprake is van spoed dan wordt de client bezocht en hulp verleend of doorverwezen naar het eerstvolgende zorgmoment. In geval van spoed wordt direct een medewerker ingeschakeld of een arts (112) indien noodzakelijk.