Blog

Amublant begeleiden

Wat is ambulante begeleiding? Met ambulante begeleiding worden cliënten ondersteund in het dagelijks leven. Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Met de begeleiding…

Werkplaats volgens RVIM maatregelen

Door de impact wereldwijd van het Coronavirus COVID-19 is het onze top prioriteit dat wij als organisatie onze medewerkers en onze cliënten veilig houden. Met het oog op de beperkingen gesteld vanuit de overheid wordt het beleid vanuit De Novo Noord hierop aangepast. We werken…

Gedragsproblemen

Wat zijn gedragsproblemen? Ieder mens wordt wel eens flink boos. Ook een keer agressief reageren, wil nog niet zeggen dat iemand probleemgedrag vertoont. We spreken van gedragsproblemen als iemand een langdurig patroon laat zien van negatief, opstandig of driftig gedrag of gedrag dat tegen de…