Door de impact wereldwijd van het Coronavirus COVID-19 is het onze top prioriteit dat wij als organisatie onze medewerkers en onze cliënten veilig houden.

Met het oog op de beperkingen gesteld vanuit de overheid wordt het beleid vanuit De Novo Noord hierop aangepast. We werken vanuit de zorg en iedereen die in behandeling is; krijgt zorg. Zet je eigen gezondheid voorop en zorg voor jezelf.

Het wordt geadviseerd dat iedereen zich aan de regels van de overheid en het RIVM houdt. Als je symptomen opmerkt van griep of verkoudheid (verhoogde temperatuur, hoesten, kortademig) blijf dan vooral thuis. Meer informatie is beschikbaar op de website: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Door het Coronavirus COVID-19 is er wereldwijd voor iedereen een heel vervelende situatie ontstaan. Volgens de regels van de overheid, medisch specialisten en het RIVM moet fysiek contact de komende tijd zoveel mogelijk worden vermeden, om iedereen veilig te houden.